Privatmottagning

Vi tar emot dig själv, ni kan komma i par, som föräldrar eller hela familjen – hos er eller hos oss.

Privatmottagning / Familjerådgivning

Vi gör det som är svårt, vi gör skillnad, vi står kvar och vi kan. Vi är tillgängliga dygnet runt.

 

För:

Föräldrar med barn och tonåringar

Barn och tonåringar med föräldrar

Föräldrar (som lever ihop eller inte) och par

Du som behöver hantera dig i relation till dina andra

I förebyggande syfte, i kris eller innan du ger upp.

 

 

Vi är tillgängliga 24/7

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Välj själva om ni vill ringa, maila eller fylla i vårt formulär.

Samtal på plats hos dig/er eller i våra samtalslokaler.

Vi kan finnas tillgängliga dygnet runt.

Vi ger Föräldrastöd, Samarbetssamtal, Familjerådgivning, Familjebehandling, Individ – och Parsamtalsbehandling.

Vi frågar och lyssnar, sorterar och klargör, utforskar motstånd och hinder, reflekterar och återkopplar, belyser mönster och håller isär behov (egna och andras), vi granskar brister och förmågor, vi närmar oss försvar och insikter. Vi tar oss respektfullt igenom jobbiga samtal.

Vi arbetar psyko-edukativt, dvs vi teoretiserar verkligheten, exemplifierar och lär oss. Vi ger råd och tips och tragglar verktyg.

Vi stöttar tex föräldrar som behöver hantera sitt barns behov av stöd och förståelse i skolan, som tex NPF-stöd (vi kan delta på skolmöten och hjälpa till i kontakter med skola och andra instanser).

Vi är vana vid att stötta familjer där den unge finns i riskzon för kriminalietet, missbruk och annat oroväckande beteende.

MVGs familjebehandlare är tre erfarna och (något) äldre kvinnor som arbetat tillsammans de senaste 12 åren.

Vi är övertygade om att det mesta går att förbättra, vi tror på förändring och vet att förändring går långsamt och är obekvämt ( vi utgår från en systemisk och psykodynamisk grund).  Vi tänker att föräldrar inte alltid är orsak till – men är ansvariga för. Vi förespråkar ett gemensamt föräldraansvar för att omsorgsfullt sätta och hålla gränser.

 

Vår kunskaps- och erfarenhetsbas:

MVGs Familjebehandlare har arbetat i familjer på uppdrag av socialtjänsten sedan 1997. Familj och släkt har ofta fått hantera:

Missbruk, kriminalitet, hot och våld och övergrepp

Normbrytande beteende, psykisk ohälsa, självskadebeteende, utsatthet, omsorgssvikt, NPF (NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar)

Social isolering, skolfrånvaro, relationskonflikter.

 

Pris:

950kr/50 min

Betala med Swish på plats inför besöket.

Boka genom att maila oss på info@mellanvardsgruppen.se eller ring på 031-239406 – för att få en tid som passar dig.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå