Var & hur
du än bor så är
insatsen från MVG
lika omfattande.

ÖPPENVÅRD

Ungdomar som bor hemma

MVG arbetar strukturerat med ett omfattande behandlingsarbete för ungdomar 13-21 som bor hemma eller i någon av våra stödlägenheter och vi finns tillgängliga dygnet runt för ungdomarna och deras familjer.

Behandlingsinsatsen fördelas på ca 10 faktiska (kliniska, strukturerade och planerade) behandlingstimmar i veckan samt dygnet-runt-tillgänglighet och förläggs utifrån ungdomens och familjens behov.

Fördelningen av insatsen ser ut som i BBIC: Hälsa, Sysselsättning, Familj och Sociala Relationer, Känslor & Beteende och Boende&Ekonomi. Ungdomen/Familjen har 10 timmar att fördela med olika intensitet och fokus beroende på vad som bestäms i Genomförandeplanen. Vi jobbar alltid med individen, familjen och nätverket.

Behandlarna är socionomer (eller motsvarande), en är ansvarig huvudbehandlare och en är medbehandlare. Ibland finns även en familjebehandlare med i teamet.

EH

Ungdomen har kontakt med två behandlare som jobbar i ungdomens miljö med föräldrar och syskon, kompisar, skolan, fritiden etc. Behandlarna jobbar med samtalsbehandling som kan vara av stöttande/bearbetande/terapeutisk karaktär och ibland är en familjebehandlare med, som jobbar strukturerat med föräldra- och familjesamtal.

Arbetet sker nästan dagligen på något sätt i ärendet, i allt från enskilda långa träffar till möten, familjesamtal, telefonkontakter och arbete med det sociala sammanhanget och praktiska saker. Behandlarna är inte schemalagd utan förlägger arbetstiden till vad som blir lämpligast för familjen. Behandlarna kan finnas för ungdomen när och var det behövs och anpassa insatsen till hur och vad som behövs göras.
Arbetet utgår från den verklighet och den vardag som ungdomen och familjen lever i. Behandlarna deltar i detta och arbetar i deras miljö. Ibland tas syskon, föräldrar eller kompisar med i dessa samtal. Träffarna sker utifrån behovet och kan ske i skolan (tex under vissa lektioner), på fritiden (aktiviteter av skilda slag) i hemmet, kan vara att stötta en ungdom i skolan, på praktiken, hos terapeuten, på vårdcentralen, till träningen etc.

Behandlarna jobbar mycket intensivt i ungdomens liv. Behandlarna stöttar ungdomen och familjen vidare och hjälper dem att närma sig de svårigheter som de brottas med och försöker hitta sätt att bearbeta dem.