Öppenvård

Vi finns dygnet runt, är flexibla och strukturerade och vi arbetar utifrån ungdomens och familjens behov och förutsättningar.

Öppenvård - för ungdomar 12-21 år och deras familjer

  • Behandlarna arbetar i familjens egna hem- och närmiljö.
  • Vi arbetar strukturerat och finns tillgängliga dygnet runt. Behandlingsinsatsen kan vara allt från 1-20 (kliniska, strukturerade och planerade) behandlingstimmar i veckan samt dygnet-runt-tillgänglighet (beredskapstillägg som socialtjänsten kan bevilja) och anpassas utifrån ungdomens och familjens behov.
  • Vi jobbar alltid med individ, familj och nätverk.

Insatsen

Behandlarna är socionomer eller motsvarande, enligt IVOs högt ställda krav på akademisk utbildningsnivå.

Vi följer BBIC (Barns behov i centrum) som har barnets behov i centrum och skapar mål utifrån BBIC-triangelns tre områden: Familj och miljö, Barnets utveckling och Föräldraförmåga. Exempel på områden vi arbetar med är: nuvarande familjesituation, socialt nätverk, hälsa, utbildning, känslor och beteende, grundläggande omsorg, stimulans och vägledning samt säkerhet.

Arbetet utgår från verklighetens vardag och socialtjänstens uppdrag. Vi skapar en Genomförandeplan som vi reviderar när mål uppnåtts, eller vid behov. Vi jobbar med ungdomen och dess föräldrar, syskon, kompisar, skolan, fritiden etc. Behandlarna jobbar strukturerat med samtalsbehandling enskilt, med föräldrar och med hela familjen. Samtalen kan vara av stöttande, behandlande eller terapeutisk karaktär.

Arbetet kan innebära enskilda träffar, familjesamtal, krissamtal, telefonkontakter, arbete med det sociala sammanhanget och praktiska saker. Behandlarna är inte schemalagd utan förlägger arbetstiden till vad som blir lämpligast för familjen. Vi anpassar insatsen till vad som behövs göras, när och hur.

Behandlarna jobbar mycket intensivt i familjens liv. Behandlarna stöttar ungdomen och familjen vidare och hjälper dem att närma sig de svårigheter de brottas med och försöker hitta sätt att bearbeta och hantera dem.

Vi sammanfattar insatsens utveckling i Månads- och Avslutsrapporter.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå