Jobba hos oss

En stimulerande & trevlig arbetsmiljö med tydliga ramar, rutiner & policys.
Bra lön & pension, friskvårdsbidrag & sjukvårdsförsäkring.

Att jobba hos oss

Skulle du vara intresserad av att jobba hos oss så får du gärna skicka in ditt CV så kontaktar vi dig:

Maila oss på jobbansokan@mellanvardsgruppen.se

Vi blir i genomsnitt ett par tre nya kollegor om året, av olika
anledningar. Det är alltid tråkigt när någon slutar men det är också
väldigt roligt att få en ny kollega. Vi är måna om att ha en god
sammanhållning och att ha det gott kollegialt. Vi är lika måna om
trivsel som vi är om kvalitet i behandlingsarbetet. Vi sätter av mycket
tid och resurser till arbetsmiljöfrågor, handledning och utbildning.

MVG har mer fokus på värderingsstyrt ledarskap än ekonomistyrd
ledning. Mod, Ansvar och Godhet är tre ord som ringar in vårt
handlingsutrymme i alla avseenden.

Du får:

Tydliga ramar, rutiner och policys
Ett ansvarsfullt och uppdragsinriktat jobb
Svåra behandlingsuppdrag
En stimulerande och trevlig arbetsmiljö
En utmanande arbetsgrupp
Handledning och vägledning, fortbildning och utbildning
En erfaren organisation, delaktighet och stora möjligheter att påverka på ditt arbete
Bra lön och pension, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring

Vi får:

En kompetent medarbetare som genomför sina uppgifter självständigt och ansvarsfullt
Lojal, engagerad och intresserad medarbetare
Delaktig medarbetare som är med och påverkar ramar och innehåll
En behandlare som har ett tänk kring ungdoms- och familjebehandling och förändringsarbete
En behandlare som är duktig på att skapa relationer och som är här för ungdomens skull
En behandlare som är duktig på att skriva och dokumentera
En medarbetare som gör det den säger att den ska göra.

Personalen

På MVG är vi sammanlagt 33 personal varav en tredjedel är män och vi är mellan 25 och 56. De flesta av oss är socionomer, (eller motsvarande), och vi har lång samlad erfarenhet av att jobba med ungdomar i problem och i familjer med resurskrävande insatser. Vi har kontor i huset på Hisingen och i Grimmered, men arbetsplatsen är där ute i Göteborg där ungdomarna finns.

Arbetsmiljö

Arbetsklimatet på MVG kännetecknas till stor del av engagemang och delaktighet. Vi är alla med och påverkar och formar de beslut vi fattar i stort och smått. Delaktigheten i beslutsprocesserna ger oss en god samsynt inställning till våra arbetsuppgifter. Detta gäller i såväl behandlingsarbetet som organisations- och arbetsmiljöfrågor. Vi är inte så många, vilket förutsätter och möjliggör för alla att kunna bidra med sina kunskaper och kompetenser.

Vi arbetar gemensamt med rutindokument som är viktiga för verksamheten, detta gäller såväl rutiner för behandlingsarbetet som rutiner för en sund arbetsplats.

Två enheter: Grimmered och Hisingen
Vi har två enheter på MVG.

Grimmered

I Grimmered är Madeleine enhetschef. Här finns ett HVB med åtta platser, fem träningslägenheter med behandling och ett förstärkt konsulentstött familjehem. I Grimmered arbetar tre Samordnare/Familjebehandlare och fem socionomer med behandling och fem boendestödjare. Boendestödjarna på HVBt arbetar på schema dygnet runt och Samordnarna/Familjebehandlarna arbetar må-fre dag- och kvällstid med beredskap kväll och helg.

Samordnare/Familjebehandlare ansvarar för två ärenden var och sätter samman ett team med behandlare och boendestödjare utifrån varje specifikt ärende. Socionomen är den som startar upp, genomför behandlingen och avslutar placeringen.

Hisingen

På Hisingen är Dhurata enhetschef. Här finns ett HVB med sex platser och fem träningslägenheter med behandling. Här jobbar sex socionomer med behandlingsansvar och fyra omsorgspedagoger. Omsorgspersonalen på HVBt arbetar på schema dygnet runt och behandlarna arbetar må-fre dag- och kvällstid med beredskap kväll och helg.

Socionomerna ansvarar för två ärenden var och sätter samman ett team med medbehandlare, samtalsbehandlare och omsorgspedagog utifrån varje specifikt ärende. Socionomen är den som startar upp, genomför behandlingen och avslutar placeringen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå