Mellanvårdsgruppen har sedan 2006-01-01 arbetat metodiskt för att utvärdera både verksamhetens och behandlingsarbetets utfall genom evidensbaserade skattningsformulär.

SSIL’s Kvalitetsindex

Placerande socialsekreterares utvärdering av insatserna – Rapport 2015-05-13

Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2014-05-01 – 2015-04-30

Klicka på bilden för att förstora

Mellanvårdsgruppen har sedan 2006-01-01 arbetat metodiskt för att utvärdera både verksamhetens och behandlingsarbetets utfall genom evidensbaserade skattningsformulär.

Detta görs vid inskrivning, efter 6 mån, vid avslut och efter 12 mån igen. Statistikunderlaget var i mars 2008 tillräckligt stort för att kunna göra en första indikativ jämförelse mellan MVG och andra metoder som MST, MTFC, FFT och IHF.

 

Nedan tabell visar resultat från det skattningsformulär som mammor fyller i avseende Child Behaviour Check List. MVG uppvisar en positiv nedgång i symptombelastning efter 6 månader.

Vi svarar gärna på dina frågor

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår verksamhet.