Vi försöker hålla ett boende med så få regler som möjligt och med så stor individuell anpassning som behövs för varje ungdom.

HVB – Svarta Huset

HVBt finns i ett stort hus i Brunnsbo på Hisingen. I huset bor sex ungdomar 15-21 år. Här bor man för att träna sig för ett eget boende, för vidare flytt till träningslägenhet eller kanske för att flytta hem igen.

Ungdomarna lär sig att bo och ta hand om sig själva. Men med personligt stöd nära tillhands. Boendet är drog- och alkoholfritt.

Boendet

Ungdomarna bor i huset som om det vore hemma. Man har sitt rum, sitt eget kylskåp, handlar och lagar sin egen mat, sköter sin tvätt och städning, går i sin skola, träffar sina kompisar och sin familj som vanligt. Vi har nästan inga gemensamma måltider eller aktiviteter utan var och en lever sitt eget liv – med några tids- och trivselsregler att förhålla sig till. 

Det serveras frukost varje dag. På torsdagar är det gemensam middag, (vilket är det enda tillfället på hela veckan där närvaron är obligatorisk). Det erbjuds kvällsfika varje dag och det erbjuds söndagsmiddag åt dem som vill. Vi försöker hålla ett boende med så få regler som möjligt och med så stor individuell anpassning som behövs för varje ungdom. Detta innebär tex att hemkomsttider kan variera individuellt och att ungdomar kan få sköta sin ekonomi utifrån egna förutsättningar. Personal jobbar individanpassat med behovsområdet Klara sig själv med var och en av ungdomarna – och finns för dem i deras boendevardag.

Sysselsättning

Man måste ha en daglig sysselsättning, (skola eller praktik). Finns inte detta hjälper MVG till att hitta det. Det är lätt att ta sig hem och till skolan och stan för kollektivtrafiken går precis utanför huset. Personal finns i huset dygnet runt men boendet präglas av fokus på självständighetsträning och frihet under eget ansvar – med mycket vuxenstöd.

 

 

Omsorg - på riktigt

MVG har en idé om att HVBt erbjuder strukturerad behandling på vardagar 9-18 och omsorg resten av dygnet. Härigenom får alla vila från behandling när man är hemma. Vi är ett team med samma nio personal som arbetar behandling och omsorg.

Ungdomen och familjen har planerade träffar med ungdoms- och familjebehandlare och ungdomen har en träff i veckan med samtalsbehandlaren. Se hur behandlingsarbetet går till under behandlingsarbete.

MVG är ett alkohol- och drogfritt boende. Vi kan arbeta med ungdomar som vill sluta, har slutat men kämpar med nykterhet och vi hanterar dem som hamnar i återfall. Viktigt är att ingen får vistas i boendet påverkad.

MVG är ett lugnt och trivsamt hem – ingen skall behöva möta på hot, våld eller mobbning och andra elakheter. MVG är också ett gott ställe att vara på, man blir ibland som en familj och tar mycket hand om varandra.

Vi svarar gärna på dina frågor

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår verksamhet.