En placering på MVG innebär ca 10 faktiska behandlingstimmar/vecka och dygnetrunttillgänglighet – oavsett vilken boendeform man har.

Träningslägenheter

MVG har 13 träningslägenheter. Lägenheterna är ettor och tvåor, de flesta ligger centralt på Hisingen, men några finns i andra delar av stan. De är trivsamt möblerade och kan användas som referensboende. För att kunna bo i en träningslägenhet måste ungdomen klara av att hålla en sysselsättning. Stöd och behandling utformas utifrån varje ungdoms behov. Ungdomen har nästan daglig kontakt med ungdoms- eller familjebehandlare. Övrig personal finns tillgänglig på telefon dygnet runt.

Ungdomen och familjen har planerade träffar med ungdoms- och familjebehandlare. Se hur behandlingsarbetet går till nedan och under ”Behandling”.

De flesta av ungdomarna som bott i våra HVB, flyttar till träningslägenhet.

Omsorg

Arbetet sker nästan dagligen på något sätt i ärendet, i allt från enskilda långa träffar till möten, familjesamtal, telefonkontakter och arbete med det sociala sammanhanget och praktiska saker

Dygnet-runt-beredskap

Arbetet utgår från den verklighet och den vardag som ungdomen och familjen lever i. Ungdomsbehandlaren deltar i detta och arbetar i deras miljö. Ibland tas syskon, föräldrar eller kompisar med i dessa samtal.

Behandling

Ungdomen har ca två träffar med den relationsskapande och -bärande ungdomsbehandlaren, en träff med en medbehandlare, samt vanligtvis en träff i veckan med samtalsbehandlare.

Så här tycker föräldrar och ungdomar

Dessa berättelser från föräldrar är hämtade ur en B-uppsats skriven av två kvinnliga studenter vid Göteborgs Universitet Institutionen för Socialt Arbete, Socionomprogrammet i maj 2006

Pappa Anders:

Inledningsvis var han dock skeptisk till deras arbetssätt: ”Jag tror att i början var det lite såhär; fan skall dom bara sitta här och tjata eller… skall dom bara gå ut och fika? Jag tyckte väl att det var ett lite underligt sätt att jobba på.” Det var först när han såg att det gav resultat som han kände att MVG var rätt för dem. Han litade på att personalen visste vad de gjorde och att de hade ett mål med det.

Anders berättar att Anna fick en väldigt bra relation med den första kontaktpersonen på MVG, men att hon fick byta på grund av olyckliga omständigheter. Besvikelsen vände dock efter någon vecka då han såg tydliga tecken på att dottern och den andra kontaktpersonen fungerade väldigt bra ihop. De hade turen att få behålla denna kontaktperson under tre terminer. Anders kände sig delaktig och inkluderad i behandlingsprocessen och är nöjd med MVG, förutom några smådetaljer. MVG lärde honom att se till det positiva och uppskatta alla förändringar och framsteg dottern gjorde, att det var det som var det viktiga.

Mamma Birgitta:

Från MVG fick de klara besked om att denna insats skulle kräva mycket av hela familjen och att det skulle pågå under en lång tid, alla var tvungna att satsa på det. Behandlingen visade sig ge positiva resultat och Birgitta fick stort förtroende för Carins kontaktperson Camilla. Hon hjälpte Carin och diskuterade livets väsentligheter, fick henne engagerad och gav henne mål att sträva efter. ”Hon kan ju få fram det på ett annat sätt än vad jag kanske får som mamma.” Birgitta var imponerad över hur roligt de hade tillsammans och hur Camillas kunde anpassa sin framtoning efter Carins behov i olika situationer. Camillas karaktär ändrades till exempel inte när Birgitta kom in i rummet, utan hon visade en stabil roll inför Carin. Hon tror att Camilla till stor del är ansvarig för resultatet: ”jag vet inte riktigt om MVG har det där riktiga kanonkonceptet, men för Carin funkade det så himla bra bara för att hon fick en sån jättegod kontakt med Camilla. Och jag vet inte hur ofta dom lyckas så bra, men Camilla har i alla fall fått Carin att mogna så mycket. Hon har stärkt henne som tjej så att säga.” Vidare menar hon att hela familjen gjort ett jättejobb, de har alla funnits där och stöttat Carin. Birgitta kände sig väldigt delaktig och involverad i processen och tycker att de fick goda råd och stöd under tiden.

Idag är hon glad för att de inte stod på sig i sin önskan om placering på en institution med hårdare bevakning, långt hemifrån. MVG lyckades verkligen överträffa Birgittas förväntningar. ”Jag är jättenöjd med det, men då, kan jag ju säga, hade jag inte så höga förhoppningar att det skulle lyckas.”

Pappa Calle:

Under tiden Lotta fick hjälp från MVG samarbetades det nära med hennes familj. De hade frekventa möten med MVG där de stämde av var de var någonstans och vad som var bra och dåligt. Han kommer ihåg dem som ganska jobbiga men nödvändiga. På MVG:s begäran skrevs löpande kontrakt mellan Lotta och hennes föräldrar om vad MVG skulle göra, vad familjen förväntades göra, med mera. Detta följdes upp under mötena med MVG och det månatliga mötet med socialsekreteraren. Samarbetet var väldigt nära och bra, men tidkrävande och blev nästan för mycket. Det hade varit svårt för Calle att få detta att fungera om han inte haft flextid på jobbet, då mötena hölls på dagtid. Mycket jobb fick göras under kvällstid. Efter att kontaktmannaskapet hade kommit igång och Lotta gjorde framsteg kände familjen sig trygg med insatsen. De kunde ringa MVG vid alla dygnets timmar om det behövdes. Om de inte fick tag på Sandra var det alltid någon annan som svarade och försökte ta tag i frågan.

Familjen är riktigt nöjda med resultaten från MVG och ger dom bästa betyg, men Calle tror att de hade misslyckats om de hade involverats från första början. Speciellt tacksamma är de för Sandras insats. ”Ibland undrar jag hur hon lyckades med allt detta”, säger Calle. ”…jag tror att det är Sandras förtjänst, den största delen. Sen så tror jag att MVG har gett Sandra väldigt bra resurser för att fixa detta.” Familjen är väldigt tacksam för att Sandra tog sig an Lotta på det sätt hon gjorde.

Vi svarar gärna på dina frågor

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår verksamhet.