Här kan du snart läsa allt om Frejas hus.

 HVB -Frejas hus

Här kan du snart läsa allt om Frejas hus.

Mer info kommer inom kort

Vi håller på och uppdaterar sidan. Kom tillbaks snart...

Omsorg

Ungdomarna som bor i Mellanvårdsgruppens familjeboende tillhör ett team som består av samordnare, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och samtalsterapeut.

All strukturerad behandling och alla möten sker utanför familjeboendet.

Sysselsättning

När en ungdom flyttar in i familjeboendet görs en kartläggning utifrån behovsområdena i BBIC. Kartläggningen utmynnar sedan i en individuell genomförandeplan. Uppföljning av genomförandeplanen görs var sjätte vecka med placerande socialsekreterare och ungdomen samt Mellanvårdsgruppens samordnare och ungdomsbehandlare.

Behandling

Varje ungdom har en egen ungdomsbehandlare som den träffar 1-2 ggr/v utifrån de behov som finns i genomförandeplanen. Alla ungdomar erbjuds samtal med Mellanvårdsgruppens samtalsterapeut. Mellanvårdsgruppens familjebehandlare är delaktig i samtliga ungdomars behandling.

"Rebeckas Hus"

Hej och välkommen hem till mig! Jag heter Rebecka och har varit familjeboende i Mellanvårdsgruppens regi sedan 2010. Jag är utbildad lärare och har arbetat med barn och ungdomar i 20 år.

 

Hemma hos mig bor jag med fyra placerade ungdomar. Eftersom jag är särbo och inte har några hemmavarande barn blir vi som bor tillsammans något jag brukar kalla för en alternativ familj. För mig är det viktigt att vårt hem är lugnt och tryggt och att alla känner sig delaktiga. Alla har ett gemensamt ansvar för vårt hem, ungdomarna har egna nycklar till ytterdörren, vi har drog- och alkoholfritt och inga möten med Mellanvårdsgruppen och/eller socialtjänsten hålls hemma. Ungdomarnas föräldrar är välkomna att se hur vi bor men efter det får man träffa sina föräldrar någon annanstans.

Jag har ett stort nätverk med särbo, vänner och syskon. De är ofta hemma hos oss men det händer att vi blir hembjudna till någon av dem. Jag tränar en del och uppmuntrar och stödjer mina ungdomar till att vara aktiva på fritiden.

Jag hjälper ungdomarna med deras hälsa genom att ha kontakt med sjukvård, tandvård, BUP, Flyktingbarnteamet etc.

Jag tycker att det är viktigt att alla ungdomar har en daglig sysselsättning. Jag har kontinuerlig kontakt med skolor, lärare och praktikplatser. Jag hjälper gärna till med läxläsningen eftersom jag tycker det är roligt.

Vårt hem är öppet för vänner, pojk-/flickvänner och andra sociala relationer.

Jag försöker vägleda mina ungdomar till att bli självständiga och få med sig de verktyg de behöver för att klara ett mer självständigt boende i framtiden.

Alla ungdomar som bor hos mig har en öppenvårds/strukturerad behandlingsinsats kopplad till sig. Det innebär:

  • Ungdomarna träffar sin ungdomsbehandlare 1-2 ggr/v. Detta utifrån behoven i genomförandeplanen.
  • Alla ungdomar deltar i behandlingskonferenser var sjätte vecka tillsammans med placerande socialsekreterare, Mellanvårdsgruppens samordnare och ungdomsbehandlare.
  • Samtal med Mellanvårdsgruppens samtalsterapeut.
  • Samtal med Mellanvårdsgruppens familjebehandlare.
  • Träff med samordnaren för att säkerställa att ungdomens behov blir tillgodosedda och att behandlingen följer vårdplanen.

Utöver detta träffas jag och respektive ungdom familjebehandlaren 1 ggr/termin för att prata om hur vi har det hemma och med varandra. Vi har även 1 träff/termin tillsammans med familjebehandlaren och ungdomens familj.

Vi svarar gärna på dina frågor

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår verksamhet.