…som han kände att MVG var rätt för dem. Han litade på att personalen visste vad de gjorde och att de hade ett mål med det.

Öppenvårdsinsats hemma

Ungdomar som bor hemma- kvalificerat kontaktmannaskap

MVG arbetar strukturerat med ett omfattande behandlingsarbete för ungdomar 13-21 som bor hemma och vi finns tillgängliga dygnet runt för ungdomarna och deras familjer.

Behandlingsinsatsen fördelas på ca 10 faktiska - kliniska, strukturerade och planerade - behandlingstimmar i veckan samt dygnet-runt-tillgänglighet och förläggs utifrån ungdomens och familjens behov.

Dagligt arbete

Arbetet sker nästan dagligen på något sätt i ärendet, i allt från enskilda långa träffar till möten, familjesamtal, telefonkontakter och arbete med det sociala sammanhanget och praktiska saker

Ungdomens miljö

Arbetet utgår från den verklighet och den vardag som ungdomen och familjen lever i. Ungdomsbehandlaren deltar i detta och arbetar i deras miljö. Ibland tas syskon, föräldrar eller kompisar med i dessa samtal.

Flera träffar

Ungdomen har ca två träffar med den relationsskapande och -bärande ungdomsbehandlaren, en träff med en medbehandlare, samt vanligtvis en träff i veckan med samtalsbehandlare.

Vi svarar gärna på dina frågor

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår verksamhet.