Vi som jobbar här

HISINGEN

MADELEINE FRANTZ
Föreståndare/Placeringsansvarig

Socionom
Tel: 0704229404
Email:madeleine.k.frantz@mellanvardsgruppen.se

DHURATA KRASNIQI
Enhetsschef
Beteendevetare
Tel: 0704229273
Email: dhurata.krasniqi@mellanvardsgruppen.se


ANGELICA MÅNSSON
Ungdoms- och familjebehandlare

Socionom
Tel: 0707229416
Email: angelica.mansson@mellanvardsgruppen.se


LINDA PERSSON
Ungdoms- och familjebehandlare

Socialpedagog. Dramapedagog.
Tel: 0707229462
Email: linda.persson@mellanvardsgruppen.se


MATILDA FRIBERG
Ungdoms- och familjebehandlare

Socionom
Tel: 0707229032
Email: matilda.friberg@mellanvardsgruppen.se


TOMMY ENGLUND
Ungdoms- och familjebehandlare

Socionom
Tel: 0704229194
Email: tommy.englund@mellanvardsgruppen.se


ANETTE WENNESJÖ
Omsorgspedagog/Kanslist

Personalvetare
Tel: 0704229406
Email: anette.wennesjo@mellanvardsgruppen.se


MAGNUS OLSSON
Omsorgspedagog

Fritidsledare
Tel: 0704229016
Email: magnus.olsson@mellanvardsgruppen.se


ULRIKA HENRIKSSON
Omsorgspedagog

Undersköterska.
Tel: 0704229421
Email: ulrika.henriksson@mellanvardsgruppen.se


ULRIKA SANDBLOM
Ungdoms- och familjebehandlare
Behandlingsassistent KY
Tel: 0704229659
Email: ulrika.sandblom@mellanvardsgruppen.se


RITA KONISTAN
Ungdoms- och familjebehandlare
Doktor i Posttraumatisk stress
Tel: 0704229784
Email: rita.konistan@mellanvardsgruppen.se


JONAS MAGNUSSON
Fastighetsskötare

Formgivare
Tel: 0704229497
Email: jonas.magnusson@mellanvardsgruppen.se

GRIMMERED

MATHILDA JERENIUS
Enhetschef

Master i socialt arbete
Tel: 0704229262
Email: mathilda.jerenius@mellanvardsgruppen.se

ALEKSANDRA HANSSON
Familjebehandlare

Socionom
Tel: 0704229467
Email: aleksandra.hansson@mellanvardsgruppen.se

BAWAN MOHIDEEN
Familjebehandlare

Beteendevetare
Tel: 0704229417
Email: bawan.mohideen@mellanvardsgruppen.se

EMMA PIZARRO
Familjebehandlare

Beteendevetare
Tel: 0709229464
Email: emma.pizarro@mellanvardsgruppen.se

ESTHER GEORGE
Behandlingspedagog
Folkhälsovetenskap, under utbildning
Tel: 0704229413
Email: freja.winarve@mellanvardsgruppen.se

FREJA WINARVE
Familjebehandlare

Socionom
Tel:
Email: freja.winarve@mellanvardsgruppen.se

HANNA LUNDBLAD
Samordnare/Familjebehandlare

Socionom
Tel: 0704229226
Email: hanna.lundblad@mellanvardsgruppen.se

HANNA OLOFSSON
Behandlingspedagog

Socionom – under utbildning
Tel: 0704229413
Email: hanna.olofsson@mellanvardsgruppen.se

JENN FIEDLER
Behandlingspedagog

Master i socialt arbete
Tel: 0704229413
Email: jenn.fiedler@mellanvardsgruppen.se

JONAS ROOS
Familjebehandlare

Socialpedagog
Tel: 0704229429
Email: jonas.roos@mellanvardsgruppen.se

JULIA JIMSON
Samordnare/Familjebehandlare

Socionom
Tel: 0704229471
Email: julia.jimson@mellanvardsgruppen.se

PARHAM ZADEH
Behandlingspedagog

Socionom
Tel: 0704229413
Email: parham.zadeh@mellanvardsgruppen.se

REBECKA DANIELSSON
Samordnare/Familjebehandlare
Lärare
Tel: 0737721396
Email: rebecka.danielsson@mellanvardsgruppen.se

STERGIOS KASTORIS
Behandlingspedagog

Digital bildbehandling
Tel: 0704229694
Email: stergios.kastoris@mellanvardsgruppen.se

VALI AL OSACHI
Boendesamordnare

Genusvetare
Tel: 0708229407
Email: vali.al.osachi@mellanvardsgruppen.se

Kontakta Mellanvårdsgruppen

Västsvenska Mellanvårdsgruppen AB
Grindstugegränd 8
422 44 Hisings Backa

Tel: 031-23 94 06
E-post: info@mellanvardsgruppen.se

Har du frågor som rör placeringar?
Maila Madeleine Frantz

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör.