Vi försöker hålla
ett så stor
individuell anpassning
som behövs

för varje ungdom

Vi försöker hålla
ett boende med
så hemmalik miljö
som möjligt

för varje ungdom

HVB

Vi har två HVB, ett på Hisingen och ett i Grimmered. Målgruppen är pojkar och flickor 16-21 med psykosocial problematik. I detta ingår ofta sysselsättningssvårigheter, självskadebeteende, missbruk, diagnosbekymmer etc och man har ofta vuxit upp under mindre gynnsamma omständigheter. MVG har hög personaltäthet och jobbar dygnet runt. Vi gör viktigt att jobba med både omsorg och behandling.

hisingen-hvb
grimmered-hvb