Vart & hur
du än bor så är
insatsen från MVG
lika omfattande.

HVB HISINGEN

HVBt Svarta Huset

HVBt Svarta Huset, finns i ett stort hus i Brunnsbo på Hisingen. Här bor sex ungdomar 15-21 år. Behandling och omsorg är i fokus. Här bor man för att få behandling och förbereda sig för ett eget boende, för vidare flytt till träningslägenhet eller kanske för att flytta hem igen.

Ungdomarna bor i huset som om det vore hemma. Man har sitt rum, sköter sin tvätt och städning, går i sin skola, träffar sina kompisar och sin familj som vanligt. Vi lagar alla mål man behöver (frukost, lunch, middag och kvällsfika) men om man kan och vill så kan man få handla och laga sin egen mat – kanske när det är dags att flytta vidare.

Vi har nästan inga gemensamma aktiviteter utan var och en lever sitt eget liv – med några tids- och trivselsregler att förhålla sig till. Man måste ha en daglig sysselsättning, (skola eller praktik). Finns inte detta hjälper MVG till att hitta det. En kväll i veckan har vi husmöte. Det är lätt att ta sig hem och till skolan och stan – för kollektivtrafiken går precis utanför huset. Personal finns i huset dygnet runt men boendet präglas av fokus på självständighetsträning och frihet under eget ansvar – med mycket vuxenstöd.

Vi försöker hålla ett boende med så få regler som möjligt och med så stor individuell anpassning som behövs för varje ungdom. Detta innebär t ex att hemkomsttider kan variera individuellt och att ungdomar kan få sköta sin ekonomi utifrån egna förutsättningar. Man får ha sina närmsta kompisar hemma och familjen är alltid välkommen. Personal jobbar individanpassat med behovsområdet “Klara sig själv” med var och en av ungdomarna – och finns för dem i deras boendevardag. Vi som jobbar här hemma tjatar en hel del, vi är snälla och stränga och tar stort ansvar för att alla som bor här skall ha det bra.

MVG är ett lugnt och trivsamt hem – ingen skall behöva möta på hot, våld eller mobbning och andra elakheter. MVG är också ett gott ställe att vara på, man blir ibland som en “familj” och tar mycket hand om varandra.
MVG är ett alkohol- och drogfritt boende. Vi kan arbeta med ungdomar som vill sluta, har slutat men kämpar med nykterhet och vi hanterar dem som hamnar i återfall. Viktigt är att ingen får vistas i boendet påverkad.
MVG har en idé om att HVBt erbjuder strukturerad behandling på vardagar 9-18 och omsorg resten av dygnet. Härigenom får alla vila från “behandling” när man är “hemma”. Vi är ett team med sex personal som arbetar behandling och vi är sju personal som jobbar med omsorg.

Ungdomen och familjen har planerade träffar med Ungdoms- och Familjebehandlare och ungdomen har en träff i veckan med samtalsbehandlaren. Se hur behandlingsarbetet går till under Behandling och Omsorg

Berättelser från ungdomar

Hur är det att bo på Mellanvårdsgruppen?!

Ungdommarna som fyttar in i huset är ofta helt vanliga, kloka & góa ungdommar som behöver lite hjälp med starten till ett självständigt liv och boende. Jag som själv har bott i huset en längre period har under denna tid levt ihop med…
Läs mer…

Hur är det att bo på Mellanvårdsgruppen?!

Jag tycker att MVG är ett bra ställe för ungdomar som har haft problem som t.e.x droger, eller problem hemma eller alkohol problem. det är skönt att man får ett eget rum, och man får tillgång att försöka nå sina mål som…
Läs mer…

Hur är det att bo på Mellanvårdsgruppen?!

Att bo i Huset är en riktig upplevelse, man lär sig mycket och upptäcker saker man aldrig trodde man kunde.
Man har den bästa personal som går att finna, som alltid är lyhörda till oss ungdomar, man gör ofta roliga aktiviteter med sin KP utifrån ens egna intressen…
Läs mer…