Vart & hur
du än bor så är
insatsen från MVG
lika omfattande.

HVB – GRIMMERED

HVBt Frejas Hus

Ungdomarna bor i huset som om det vore hemma. Man har sitt rum, sköter sin tvätt och städning, går i sin skola, träffar sina kompisar och sin familj som vanligt. Vi lagar alla mål man behöver (frukost, lunch middag och kvällsfika) men om man kan och vill så kan man få handla och laga sin egen mat. Kanske när det är dags att flytta vidare. Vi har nästan inga gemensamma aktiviteter utan var och en lever sitt eget liv – med några tids- och trivselsregler att förhålla sig till. Man måste ha en daglig sysselsättning (skola eller praktik). Finns inte detta hjälper MVG till att hitta det.

En kväll i veckan har vi husmöte. Det är lätt att ta sig hem och till skolan och stan – för kollektivtrafiken går precis utanför huset. Personal finns i huset dygnet runt men boendet präglas av fokus på självständighetsträning och frihet under eget ansvar – med mycket vuxenstöd.

Vi försöker hålla ett boende med så få regler som möjligt och med så stor individuell anpassning som behövs för varje ungdom. Detta innebär tex att hemkomsttider kan variera individuellt och att ungdomar kan få sköta sin ekonomi utifrån egna förutsättningar. Man får ha sina närmsta kompisar hemma och familjen är alltid välkommen. Personal jobbar individanpassat med behovsområdet “Klara sig själv” med var och en av ungdomarna – och finns för dem i deras boendevardag.

Vi som jobbar här hemma tjatar en hel del, vi är snälla och stränga och tar stort ansvar för att alla som bor här skall ha det bra.

MVG är ett lugnt och trivsamt hem – ingen skall behöva möta på hot, våld eller mobbning och andra elakheter. MVG är också ett gott ställe att vara på, man blir ibland som en “familj” och tar mycket hand om varandra.

MVG är ett alkohol- och drogfritt boende. Vi kan arbeta med ungdomar som vill sluta, har slutat men kämpar med nykterhet och vi hanterar dem som hamnar i återfall. Viktigt är att ingen får vistas i boendet påverkad.

MVG har en idé om att HVBt erbjuder strukturerad behandling på vardagar 9-18 och omsorg resten av dygnet. Härigenom får alla vila från “behandling” när man är “hemma”. Vi är ett team med sex personal som arbetar behandling och vi är sju personal som jobbar med omsorg. Här finns alltid minst två personal på plats i tjänst, dygnet runt.

Ungdomen och familjen har planerade träffar med behandlare och boendestödjare. Se hur behandlingsarbetet går till under ”Behandling och Omsorg”.