”Hon är som
min mamma”

Bällskär, här bor Antonia som är MVGs konsulentstödda, förstärkta familjehem.

Antonia är MVGs familjehem sedan många år tillbaka. Hos Antonia bor tre ungdomar. De kan vara placerade utifrån behov av traditionellt familjehem eller förstärkt familjehem.

Antonia handleds av en familjehemkonsulent. Ungdomar som behöver förstärkt familjehemsplacering får en behandlare från MVG som konsulenten samordnar. Behandlaren arbetar på det uppdrag som socialtjänsten, MVG och Antonia formulerar.

Antonia bor i ett stort och rymligt hus i Brunnsbo, i Bällskär. Antonias hem präglas av ordning och reda, lugn och ro och ett grymt föräldraskap. Antonia är hemma på heltid för sina ungdomars behov.

familje1